Typické počasie v rovnakom, Timor-Leste 🇹🇱

Priemerná denná a nočná teplota v rovnakom

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v rovnakom

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň