Typické počasie v Suai, Timor-Leste 🇹🇱

Priemerná denná a nočná teplota v Suai

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Suai

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň