Typické počasie v kľude, uganda 🇺🇬

Priemerná denná a nočná teplota v kľude

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v kľude

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň