Typické počasie v Balch Springs, Spojené štáty 🇺🇸

Priemerná denná a nočná teplota v Balch Springs

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Balch Springs

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň