Typické počasie v Baltimore, Spojené štáty 🇺🇸

Priemerná denná a nočná teplota v Baltimore

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Baltimore

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň