Typické počasie v Libertyville, Spojené štáty 🇺🇸

Priemerná denná a nočná teplota v Libertyville

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Libertyville

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň