Typické počasie vo Wallingforde, Spojené štáty 🇺🇸

Priemerná denná a nočná teplota vo Wallingforde

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky vo Wallingforde

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň