Typické počasie v Chuste, Uzbekistan 🇺🇿

Priemerná denná a nočná teplota v Chuste

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Chuste

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň