Typické počasie v Ha Giang, Vietnam 🇻🇳

Priemerná denná a nočná teplota v Ha Giang

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Ha Giang

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň