Typické počasie vo Viet Tri, Vietnam 🇻🇳

Priemerná denná a nočná teplota vo Viet Tri

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky vo Viet Tri

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň